VENSKABSMENIGHEDEN I ITALIEN

Siden januar 2000 har Fredenskirken haft en venskabsmenighed i Italien - eller rettere 4 venskabsmenigheder, for det drejer sig om et lille landpastoret på 4 små sogne lige ud for Pesaro ved den italienske Adriaterhavskyst.

Inden vi gik i gang med projektet, havde vi gjort os nogle tanker om, hvad vi ville med en venskabsmenighed, og vi fik formuleret følgende formålsparagraf:

1. At udveksle ideer og erfaringer med sognearbejdet, Vi håber, at vi gennem mødet med andre kristne menigheder kan få og give inspiration til at være kirke og menighed hver på vores sted.
2. Mellemfolkelig kontakt i kirkeligt regi: Når to menigheder fra forskellige kulturer mødes over landegrænser er det ikke kun et møde mellem to menigheder, det er også et symbolsk udtryk for kristen enhed samt et kontant ”brobyggerprojekt” mellem forskellige folk og kulturer. Den praktiske kontakt mellem menighederne kan ske via:
•    Gensidige besøg. Besøg kan være sognerejser, pensionistrejser, spejderudveksling, konfirmandrejser og personalerejser.
•    Fælles projekter (f.eks. fælles missionsprojekt, konfirmandprojekt eller et internetprojekt.)
•    Bønner. Ved f.ek. at tage hinanden med i f.eks. kirkebønnen.
•    Nyhedsbreve, der kan indeholde oplysninger om kirkernes hverdag, samt følger op på fælles projekter.

Besøg i januar 2007

Kender I den fornemmelse man har, nar man bliver inviteret til en familiesammenkomst med den del af familien, man kun ser en gang imellem? Hvordan ser de ud – hvad er der sket siden sidst? Jeg tror, det var lidt den fornemmelse, vi stod med den torsdag morgen i januar 2007, da vi mødtes på banegården for at tage toget til Kastrup og herfra videre med fly til Italien, for at besøge venskabsmenigheden i Belvedere-Fogliense.

Gensynet med familierne var som altid en fantastisk ting. Vi kom indenfor i de små hjem og følte os hurtigt som en del af de familier, vi boede hos. Det er noget specielt at bo privat, der knyttes nogle band og venskaber, som vi, der efterhanden har været afsted flere gange, sætter stor pris pa.

I år var vi 14 fra sognet, der tog af sted – nye som gamle. Formålet med besøget var at deltage i den Internationale Bedeuge i Italien. De tre dage gik hurtigt og bød på utrolig mange indtryk. Det blev til økumeniske gudstjenester i Pesaro, Fano og Urbino med repræsentanter fra både den græsk- ortodokse, rumænsk-ortodokse, anglikanske og katolske kirke. Derudover fejrede vi gudstjeneste med vores egen venskabsmenighed i Belvedere-Fogliense og spiste der en herlig kirkefrokost sammen.
Vi besøgte ogsåkarmelitternonnerne i Fano. For de der deltog her, var det en helt speciel begivenhed. Bare at opleve dem, tale med dem og slutte af med et fadervor i deres smukke kapel var noget specielt – utroligt nærværende.
Karna Salomonsen