Højskolen i kirken

Højskolen i Fredenskirken ønsker at formidle ’livsoplysning’ i ordets og foredragets form – og lægger sig dermed i forlængelse af den danske højskoletradition.

Gennem forskellige foredragsrækker beskæftiger vi os med emner, som har med kirke, kultur og forskellige sider af menneskelivet at gøre. Foredragene foregår typisk en mandag formiddag mellem kl. 10.00 og 12.00. Der bliver også tid til samtale og til at synge fra Højskolesangbogen – foruden den nødvendige kaffe.

Højskolen ved Fredenskirken bestyres af en gruppe frivillige, der planlægger program og står for den praktiske afvikling.

Kontaktperson: Niels Christian Hansen, tlf. 23 27 51 61.

Kalender

28jan kl. 10:00

Højskolen i Kirken

Når kristendom er nødvendig for samfundet
ved Peter Lodberg, dr.teol, professor i …

28jan kl. 10:00
25feb kl. 10:00

Højskolen i Kirken

Robusthed – om tro og magtesløshed
ved Lone Vesterdal, forfatter og sognepræst

Robusthe …

25feb kl. 10:00
25mar kl. 10:00

Højskolen i Kirken

Altid allerede elsket – set fra sidelinjen
ved Helle Skaarup, forstander, Løgumkloster …

25mar kl. 10:00