Højskolen i kirken

Højskolen i Fredenskirken ønsker at formidle ’livsoplysning’ i ordets og foredragets form – og lægger sig dermed i forlængelse af den danske højskoletradition.

Gennem forskellige foredragsrækker beskæftiger vi os med emner, som har med kirke, kultur og forskellige sider af menneskelivet at gøre. Foredragene foregår typisk en mandag formiddag mellem kl. 10.00 og 12.00. Der bliver også tid til samtale og til at synge fra Højskolesangbogen – foruden den nødvendige kaffe.

Højskolen ved Fredenskirken bestyres af en gruppe frivillige, der planlægger program og står for den praktiske afvikling.

Kontaktperson: Niels Christian Hansen, tlf. 23 27 51 61.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.