KFUM

Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-parti-politisk bevægelse, som er åben for alle uden hensyn til deres oprindelse, race eller tro.
Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af børn og unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige borgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund.

Spejderne ved Fredenskirken er mellem 6 og 11 år og mødes hver onsdag aften kl. 18.00 - 19.30.

For yderligere information om KFUM er du velkommen til at kontakte gruppeleder Bettina Bech på mail eller tlf.: 28 76 07 97.


Robuste mennesker

Det er spejderbevægelses opgave at bidrage til at udvikle børn og unge til hele mennesker, dvs. udvikle dem fysisk, socialt, åndeligt, intellektuelt og følelsesmæssigt.
Vi opfatter spejderarbejdet som en proces, der udvikler børn og unge til selvstændighed og ansvarlighed, der samtidig gør børn og unge robuste i forhold til mange af de oplevelser, de senere vil møde i livet.

Spejderarbejdet er en livsstil, hvor friluftsliv, frivillighed, kristen livsholdning, samvær, selvstændighed, medansvar og engagement er bærende. 
Det daglige, praktiske spejderarbejde er den ramme, hvor børn og unge møder og udøver denne livsstil.

Mellemfolkelig forståelse

Grundlæggende for spejderarbejdet er, at alle mennesker er ligeværdige uanset deres oprindelse, race, køn eller tro. Vi lader børn og unge mødes på tværs af landegrænserne gennem verdensspejderfællesskabet.
Derigennem skaber vi forståelse for andre kulturer og respekt for menneskers forskellighed, hvilket er en vigtig del i arbejdet på at skabe fred og lighed i verden.

Møde børn og unge med kristendommen

Spejderarbejdet skal støtte børn og unges søgen mod den åndelige dimension i tilværelsen. 
Med spejderarbejdets naturlige forhold til den kristne tro, og et levende og engageret møde med den kristne livsholdning, giver vi spejderen mulighed for at finde sin egen tro og lære at have respekt for andres.

Demokratisk livsholdning

Vores målsætning om at spejderen skal tage medansvar, lægger også op til at vi skal tage ansvar for udviklingen i samfundet - både lokalt og globalt. Det betyder for den enkelte spejder et engagement i nærmiljøet - hjemmet, skolen, menigheden, og på længere sigt en interesse for de demokratiske processer i samfundet. 

"Sammen rykker vi verden med vilje " - grundlaget for alt vores spejderarbejde frem til 2020.

Kalender

15apr kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

15apr kl. 18:00
22apr kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

22apr kl. 18:00
29apr kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

29apr kl. 18:00
06maj kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

06maj kl. 18:00
13maj kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

13maj kl. 18:00
20maj kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

20maj kl. 18:00
26maj kl. 17:00

Stjernestunder for de yngste

Stjernestunder for de yngste er en halv time i kirkens rum, hvor vi synger salmer og …

26maj kl. 17:00
27maj kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

27maj kl. 18:00
03jun kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

03jun kl. 18:00
10jun kl. 18:00

KFUM-spejderne

KFUM-spejderne mødes i Fredenskirkens lokaler hver onsdag.

Læs mere her.

10jun kl. 18:00