En historie om frivillighed

Historien om Fredenskirken er en historie om mange frivillige hænder, som i sin tid sørgede for, at kirken overhovedet kom til at stå.

Her på siden bringer vi uddrag af vores jubilæumsbog, som blev til i forbindelse med Kirkens 50 års jubilæum i 2010.

Du finder hele bogen i kirken og er velkommen til at komme og bladre i den.

Sådan begynder det

Idéen til en ny kirke - og et nyt sogn i Viby sogns østlige del bliver til under Anden Verdenskrig.
Et halvt år før befrielsen, den 24. november 1944, samles 200 mennesker på Rosenvangskolen, trods mørkelægning og risiko for luftalarm, for at høre om planerne for den nye kirke.

Tre handlekraftige mænd står i spidsen for initiativet på dette tidspunkt: biskop Skat Hoffmeyer, sognerådsformand Jens Juul og kapellan ved Viby Kirke Axel Pedersen. 
Axel Pedersen havde i 16 år været missionær i Nigeria, inden han sammen med sin kone Clara vender tilbage til Danmark. I 1941 bliver Axel Pedersen ansat ved Viby Kirke. Han lægger fra begyndelsen stor energi i arbejdet med at få en ny kirke og et nyt sogn udskilt fra det østlige Viby sogn. Axel Pedersen bliver endnu mere aktiv i arbejdet for den nye kirke efter sin kones pludselige død i 1948, og han bliver i 1960 Fredenskirkens første menighedsrådsformand.

Læs hele historien i linket nedenunder om "Kirkebygningens historie".