Kunstudstillinger

Flere gange i løbet af året præsenterer vi forskellige lokale kunstnere, ved udstillinger i vores glasgang.

Fernisering i forbindelse med en kunstudstilling i Fredenskirken begynder altid med søndagens gudstjeneste kl. 10.00, hvorefter der er fernisering med et glas vin og præsentation af kunstneren.

Du vil også løbende kunne se udstillinger fra Rosenvangskolens elever, som bl.a. gennem de sidste tre år har udstillet farverige påskebilleder, efter et forløb hvor de har gået på Påskedugen i kirken.

Da udstillingerne hænger i et rum der også bliver brugt til mødeaktivitet, kan de som udgangspunkt ses i kontorets åbningstid på hverdage mellem kl. 9-13. Har du ikke mulighed for at komme i det tidsrum, så ring gerne og hør om der er en anden mulighed. 
Der kan på enkelte dage foregå mødeaktivitet i tidsrummet mellem kl. 9-13, hvor det i så fald ikke vil være muligt at se udstillingen.


Fernisering og udstillinger i 2020-2021

6. september:
"Fredenstapetet", ved Broderiskabet.

8. september:
"Collager", ved Anne Østergaard og Mette Tønder.

25. oktober:
"Tegninger og malerier", ved Charlotte Juul Sørensen.

7. februar:
"Gammel alterudsmykning i nye udtryk", ved Christian Høgsberg.

15. marts:
"Påskemotiver - akryl på lærred" ved 1. årgang fra Rosenvangskolen.

2. maj:
"Oliemalerier", ved Mette Tønder. 


Fredenstapetet 6. september

Foto: Akvarelskitse af Fredenstapetet.

Viborg har sit Hærvejstapet, Kerteminde sit Ladbytapet, Todbjerg sit Mejlbytapet og  Børglum kloster sin kopi af det berømte Bayeuxtapet. 
Den 6. september føjes endnu et tapet til rækken af moderne tapeter i Danmark, når et fællesskab af kvinder, som kalder sig BroderiSkabet, overrækker Fredenskirken 'Fredenstapetet' som en gave i anledning af kirkens 60 års jubilæum.

BroderiSkabet består af 15 brodøser og har siden september 2018 mødtes i sognegården for at brodere på billedtæppet, som billedkunstnerne Anne Østergaard og Mette Tønder i samarbejde med tre tovholdere fra BroderiSkabet, har leveret forlægget til.
Den daværende ejer af Broderi Moderne i Nørregade, Pelse Asboe, har været tilknyttet projektet som konsulent. 
Fredenstapetet måler imponerende 4 x 0,6 meter.

Broderi generelt oplever for tiden en renæssance - måske affødt af den igangværende krise, men også fordi vi som individer af og til har behov for ro og fordybelse. Dronning Margrethes opfordring i nytårstalen 2017 om at gøre noget der ikke er behov for - noget unyttigt, har været inspirerende for mange.
BroderiSkabet sendte en hilsen til dronningen på hendes 80års fødselsdag, hvor de fortalte om deres projekt og modtog efterfølgende et pænt takkekort fra majestæten. 

Temaet for Fredenstapetet er Fredenskirken og de mange fællesskaber, som kirken er kendt for at rumme. Og med de nye ombygninger og renoveringen af sognegårdens lokaler, er der skabt friske rammer for de mange fællesskaber at færdes i. 
Især skal fremhæves overdækningen af det tidligere åbne tårnrum, som nu er en del af glasgangen. Med  sit ovenlys, de hvide vægge og muligheden for ophold på  terrassen foran kirken, ønsker Fredenskirken at signalere for omverdenen, at Fredenskirken er en kirke med liv – en kirke for alle! 

Det nye lokale bliver det rum, hvor fællesskaberne kommer til at mødes omkring deres aktiviteter, og det er derfor en stor glæde for BroderiSkabet, at Fredenstapetet finder sin plads der.


Anne Østergaard og Mette Tønder 8. september

Billedkunstnerne Anne Østergaard og Mette Tønder, der har tegnet det 4 m lange forlæg til Fredenstapetet, udstiller nu 17 collager i Fredenskirken.

Collagerne på 32x42 cm er blevet til i forbindelse med arbejdet med tapetet. Forlægget, som er udført som en akvarel, blev sidenhen overført til stof og broderet af frivillige fra Fredenskirken som en gave til kirken i forbindelse med kirkens 60 års jubilæum.
Det figurative indhold i tapetet blev til i et samarbejde med brodøserne Else, Ellen og Marianne.

Kunstnerne fortæller:
“Efter overdragelsen af forlægget til Fredenskirken havde vi en stor bunke skitser, forsøg med farver og mønstre, klip og andre udkast fra vores fem måneder lange arbejde med tapetet. Vi har arbejdet videre med vores mange udkast og givet dem en anden kunstnerisk form, som blev til denne serie collager, som vi nu udstiller. Vi har set Hærvejstapetet og Ladbytapetet og fundet inspiration i kalkmalerier i flere danske kirker. Man vil kunne gå på opdagelse og finde elementer i collagerne, som også er i det færdige tapet”.

Udstillingen kan ses frem til 23. september.


Charlotte Juul Sørensen, 25. oktober

Om min kunst:
Det skal være sjovt at lave kunst. Let og eksperimenterende. Jeg elsker at afprøve nye materialer og motiver, og holder mig sjældent til det samme i længere tid. Jeg vælger dog gerne et tema, som jeg bearbejder på forskellig vis – fra det figurative til det abstrakte. I 2019 var det de voldsomme naturkræfter ved den jyske vestkyst, og i 2020 er det den danske sommer.

Om mig:
Jeg er 51 år, uddannet psykolog og journalist og arbejder til dagligt med kommunikation. Jeg har altid dyrket det kreative og kunstneriske på forskellige måder. Jeg har ingen formel kunstnerisk uddannelse, men har taget mange forskellige kurser på blandt andet Jaruplund, Engelsholm og Grundtvigs Højskoler, Aarhus Kunstakademi og Skolen for Kunst og Design i Aarhus. I 2019 fik jeg to værker udvalgt til at deltage i den censurerede H.C.Andersenudstilling i Odense. Bortset fra det, er udstillingen i Fredenskirken min første offentlige udstilling.

Udstillingen kan ses frem til 20. november.


Christian Høgsberg 7. februar

TRANSFORMATION

Menighedsrådet forærede mig i december 2019 kirkens gamle altertavle. Gaven udviklede sig til at blive en kunstnerisk udfordring. Jeg stillede mig selv opgaven at transformere altertavlens udtryk til nye udtryk.

Altertavlen var fremstillet af formspændt finer beklædt med bladguldbelagte blyplader. Det er med det materiale som udgangspunkt, jeg forsøger at skabe nye udtryk, der i videst muligt omfang har rod i kirkens tradition.

Udstillingen er skabt i et samarbejde med Bente Høgsberg og Leif Clausen (Claus), som jeg deler værksted med. Claus udstiller egne værker på udstillingen.


1. Årgang Rosenvangskolen, 15. marts

De seneste år har vi inviteret 1. årgang på Rosenvangskolen til et påskeforløb i kirken, hvor de skal gå Påskedugen og bagefter male påskemotiver fra alle påskens dage, som vi efterfølgende udstiller i Fredenskirken.

Det er altid skønt at have besøg af skolen og dejligt at mærke opbakning fra forældre til udstillingen. Vi glæder os hvert år.

Udstillingen kan ses frem til 25. marts.


Mette Tønder, 2. maj

Jeg arbejder ofte med oliemalerier der er figurative, koloristiske og ekspressive. Inspirationen finder jeg på rejser, men også i hverdagens små pudsigheder, skævheder og almindeligheder….. en sjov hat, en sovende kat, et gammelt menneske, en fugl, en blomst, et lysstrejf, en sut, børn der leger….. og især portrættet har optaget mig meget.

Jeg fascineres af det menneskelige ansigts udtryk og arbejder derfor tilbagevendende med portrættet – det skæve portræt, et udtryksfuldt blik, en stor næse, røde ører, et mørkt øje, et levet liv, en historie.
Udover at bruge oliemaling på lærred arbejder jeg også meget med tusch, grafit, akvarel, gouache mm. på papir.

Kunstpakhuset i Ikast skrev:
”Mette Tønders ekspressive malerier placerer sig udtryksmæssigt mellem brutalitet og blidhed. Gennem kraftfulde penselstrøg, farveholdninger og kontraster vibrerer hendes malerier af liv.”

Kunstavisen skrev:
”Bag nogle af de stærkere koloristiske værker står Mette Tønder. Hun arbejder med faste strøg, en sikker inddeling af billedfladen og motivet og kraftige farvekontraster.”

Udstillingen kan ses frem til 21. juni.
Se mere på www.mettetoender.dk / instagram: mettetoender

06dec kl. 10:00

Højmesse ved Leif Vestergaard

Link til dagens tekst på bibelselskabets hjemmeside

06dec kl. 10:00
06dec kl. 14:00

UDSOLGT! Julekoncert med Clemens Knejterne, Senex brassband og Fredens Pigekor.Glæd jer til et gensyn med Clemens Knejterne, Senex Brass Band og Fredens Pigekor.

Cl …

06dec kl. 14:00
06dec kl. 16:30

UDSOLGT! Julekoncert med Clemens Knejterne, Senex brassband og Fredens PigekorGlæd jer til et gensyn med Clemens Knejterne, Senex Brass Band og Fredens Pigekor.

Cl …

06dec kl. 16:30
08dec kl. 10:30

Gudstjeneste i kirken for plejehjemmet Vidtskuevej ved Jacob Holm08dec kl. 10:30
08dec kl. 17:00

Stjernestunder for de yngste

Stjernestunder for de yngste henvender sig primært til børnefamilier med børn i …

08dec kl. 17:00
08dec kl. 19:00

AA

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke …

08dec kl. 19:00