Du er her: 
mandag25jan2021

Højskolen i kirken

mandag25jan2021 kl. 10:00 - 12:00

"Billedsprog i nye salmer"
Lisbeth Smedegaard Andersen – salmedigter og tidl. sognepræst

Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid. Men selvom vi i dag har en anden baggrund end tidligere, så stiller mennesker stadig spørgsmål om troen og meningen med det hele.
Lige- som en præst i sin prædiken igen og igen må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn. Til det behøver man den inspiration, der kommer fra naturen, billedkunsten, litteraturen og den dagligdag, man nu engang lever i.
Under foredraget vil der blive fællessang af en række salmer af salmedigteren.

 

Højskolen i Fredenskirken ønsker at formidle ’livsoplysning’ i ordets og foredragets form – og lægger sig dermed i forlængelse af den danske højskoletradition.

Gennem forskellige foredragsrækker beskæftiger vi os med emner, som har med kirke, kultur og forskellige sider af menneskelivet at gøre.

Læs mere om Højskolen i kirken her på Fredenskirkens hjemmeside