Gudstjenester

Ved Fredenskirken har vi mange forskellige gudstjenester. Vi har både de faste højmesser om søndagen og en hel lang række forskellige gudstjenester på forskellige tidspunkter året igennem. 

Højmessen

Finder normalt sted hver søn- og helligdag kl. 10.00. Højmessen har et fast liturgisk mønster i hele Folkekirken, men hver enkelt søndag har alligevel sit særlige præg formet af kirkeårets tekster, prædiken, salmevalg og musik. 

Der er mulighed for at børn (ifølge med en voksen) kan gå ind i et andet lokale under prædikenen, så der også bliver tid til leg, snak, tegning og meget andet, når de kommer i kirke. 

Under nadveren er der druesaft.

Vi afslutter stort set alle højmesser med kirkekaffe, hvor der er god mulighed for at hilse på hinanden og måske drøfte højmessens indhold.

Andre gudstjenester

I felterne nedenunder kan du læse meget mere om vores mange forskellige gudstjenester - der er noget for enhver, spaghettigudstjenester med levende fortællinger fra Bibelen i børnehøjde (og aftensmad for alle bagefter), samt helt særlige gudstjenester som knytter an til kirkeåret.


Kalender

09aug kl. 09:30

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer …

09aug kl. 09:30
16aug kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med?

Klik her på linket og læs …

16aug kl. 10:00
18aug kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Jacob Holm

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

18aug kl. 10:15
23aug kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus …

23aug kl. 10:00
30aug kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod …

30aug kl. 10:00
01sep kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Per Thomsen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

01sep kl. 10:15
06sep kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned …

06sep kl. 10:00
09sep kl. 17:00

Stjernestunder for de yngste

Stjernestunder for de yngste henvender sig primært til børnefamilier med børn i …

09sep kl. 17:00
13sep kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem.

Klik her på …

13sep kl. 10:00
15sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste med plejehjemmet

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

15sep kl. 10:30