Højmessen søndag formiddag kl. 10.00

Højmessen skal som hovedregel være genkendelig i alle kirker – og følger et fast mønster. De enkelte kirker har dog mulighed for, indenfor bestemte rammer, at foretage nogle forskellige valg. 


Højmessens gang i Fredenskirken

Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
1. salme (vi står op og synger)
Hilsen
Kyrie og Glorie (udelades når der er dåb)
Kollekt/Bøn
Epistel læsning
2. salme
Dåb eller læsning
Trosbekendelse
3. salme
Prædiken
Kirkebøn
Motet (synges af koret)
4. salme
Nadver (med druesaft i prøveperiode fra sep. 2018 - feb. 2019)
Nadversalme
Kollekt
Velsignelsen
5. salme (vi står op og synger)
Udgangsbøn
Meddelelser
Postludium


I Fredenskirken fylder musikken og salmesagen meget, og vi synger både de kendte klassiske salmer og rigtig mange af de nye, som både i ord og toner formulerer de gamle sandheder om Gud og os på en ny og anderledes måde.  

Når vi har dåb ligger den altid i begyndelse af gudstjenesten mellem 2. og 3. salme. 

kalender

09aug kl. 09:30

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer …

09aug kl. 09:30
16aug kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med?

Klik her på linket og læs …

16aug kl. 10:00
18aug kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Jacob Holm

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

18aug kl. 10:15
23aug kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus …

23aug kl. 10:00
30aug kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod …

30aug kl. 10:00
01sep kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Per Thomsen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

01sep kl. 10:15
06sep kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned …

06sep kl. 10:00
09sep kl. 17:00

Stjernestunder for de yngste

Stjernestunder for de yngste henvender sig primært til børnefamilier med børn i …

09sep kl. 17:00
13sep kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem.

Klik her på …

13sep kl. 10:00
15sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste med plejehjemmet

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

15sep kl. 10:30
19sep kl. 09:30

Konfirmation - Rosenvangskolen 7.a

 

19sep kl. 09:30
19sep kl. 11:30

Konfirmation - Rosenvangskolen 7.b

 

19sep kl. 11:30