Højmessen søndag formiddag kl. 10.00

Højmessen skal som hovedregel være genkendelig i alle kirker – og følger et fast mønster. De enkelte kirker har dog mulighed for, indenfor bestemte rammer, at foretage nogle forskellige valg. 


Højmessens gang i Fredenskirken

Klokkeringning
Præludium
Indgangsbøn
1. salme (vi står op og synger)
Hilsen
Kyrie og Glorie (udelades når der er dåb)
Kollekt/Bøn
Epistel læsning
2. salme
Dåb eller læsning
Trosbekendelse
3. salme
Prædiken
Kirkebøn
Motet (synges af koret)
4. salme
Nadver (med druesaft i prøveperiode fra sep. 2018 - feb. 2019)
Nadversalme
Kollekt
Velsignelsen
5. salme (vi står op og synger)
Udgangsbøn
Meddelelser
Postludium


I Fredenskirken fylder musikken og salmesagen meget, og vi synger både de kendte klassiske salmer og rigtig mange af de nye, som både i ord og toner formulerer de gamle sandheder om Gud og os på en ny og anderledes måde.  

Når vi har dåb ligger den altid i begyndelse af gudstjenesten mellem 2. og 3. salme. 

kalender

23feb kl. 10:00

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Velkommen til en festlig familiegudstjeneste hvor vi efterfølgende slår katten af …

23feb kl. 10:00
01mar kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da …

01mar kl. 10:00
03mar kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Per Thomsen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

03mar kl. 10:15
08mar kl. 10:00

Højmesse ved Peter Lodberg

Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skare …

08mar kl. 10:00
08mar kl. 11:30

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

Hvert år deltager Fredenskirken i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende …

08mar kl. 11:30
15mar kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra …

15mar kl. 10:00
17mar kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Per Thomsen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

17mar kl. 10:15
18mar kl. 17:00

Stjernestunder for de yngste

Stjernestunder for de yngste er en halv time i kirkens rum, hvor vi synger salmer og …

18mar kl. 17:00
22mar kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i …

22mar kl. 10:00
25mar kl. 17:00

Spaghettigudstjeneste

Familiegudstjeneste i børnehøjde, hvor vi synger salmer og lytter til en fortælling - …

25mar kl. 17:00
29mar kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

Da sagde Maria: »Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min …

29mar kl. 10:00
31mar kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Jacob Holm

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

31mar kl. 10:15