Lysmesse

2. februar er Kyndelmisse - en gammel festdag i kirken, som traditionelt også markerer, at vi nu er halvvejs gennem de mørke vintermåneder. Nu vender lyset tilbage til os. 

Her i Fredenskirken hylder vi lysets komme i ord, sang og musik ved en smuk fejring med levende lys, fællessalmer og tekstlæsninger - og ikke mindst Pigekoret gør denne aften til noget helt særligt med deres flotte og lyse stemmer. 

Vi glæder os ikke blot over de lysere dage, men også over det første lys skabt af Gud, og det lys vi altid finder i kirkens rum og gerninger. 

kalender

09aug kl. 09:30

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer …

09aug kl. 09:30
16aug kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med?

Klik her på linket og læs …

16aug kl. 10:00
18aug kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Jacob Holm

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

18aug kl. 10:15
23aug kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus …

23aug kl. 10:00
30aug kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod …

30aug kl. 10:00
01sep kl. 10:15

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Per Thomsen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

01sep kl. 10:15
06sep kl. 10:00

Højmesse ved Per Thomsen

Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned …

06sep kl. 10:00
09sep kl. 17:00

Stjernestunder for de yngste

Stjernestunder for de yngste henvender sig primært til børnefamilier med børn i …

09sep kl. 17:00
13sep kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem.

Klik her på …

13sep kl. 10:00
15sep kl. 10:30

Høstgudstjeneste med plejehjemmet

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

15sep kl. 10:30