Du er her: 

Påskeugen - den stille uge

Påsken strækker sig over en dramatisk uge. Fra Palmesøndag, hvor Jesus ridder ind i Jerusalem og hyldes som en konge med palmegrene og kapper, der bliver smidt for hans fod - over Skærtorsdag, hvor Han spiser sit sidste måltid med disciplene og forrådes af Judas, - Langfredag, hvor han bliver ydmyget, pint og korsfæstet - og endelig Påskemorgen, hvor han opstår og viser sig for venner og disciple.

Du kan læse meget mere om påsken og dens betydning og traditioner på Folkekirken.dk


Skærtorsdag 

Vi markerer denne dag, hvor nadveren blev indstiftet, med en måltidsgudstjeneste. 

Vi dækker et langt bord i kirken og forsøger at finde lidt af den stemning, der kan have været i nadversalen den aften, hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine disciple og forberedte dem på sin lidelse, død og opstandelse. 

Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage, også selv om måltidet ved gudstjenesten let kan gøre det ud for at aftensmåltid derhjemme. 

Gudstjenesten foregår om aftenen. For nærmere tidspunkt se "Kalender" til højre her på siden.

Langfredag

Denne formiddag har gudstjenesten karakter af en "stille-gudstjeneste", hvor vi lader orgelet hvile. Alle salmer og korets motetter synges a capella. Alt sammen for at understrege den særlige stemning, der kun findes langfredag. 

Gudstjenesten begynder kl. 10.00.


Kalender

24jan kl. 10:00

Kort gudstjeneste og livestreaming ved Jacob Holm24jan kl. 10:00
26jan kl. 10:30

(aflyst)Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Christina Laursen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

26jan kl. 10:30
31jan kl. 10:00

Kort gudstjeneste og livestreaming ved Christina Laursen

Link til dagens tekst på bibelselskabets hjemmeside

31jan kl. 10:00
31jan kl. 11:15

Aflyst! Udvidet kirkekaffe - 'Nye salmer'

 

31jan kl. 11:15
02feb kl. 19:00

Lysmesse

Lyset vender tilbage, lyset kommer, lyset er på vej - og lyset er her!

”Kyndelmisse …

02feb kl. 19:00
07feb kl. 10:00

Kort gudstjeneste og livestreaming ved Peter Lodberg

Link til dagens tekst på bibelselskabets hjemmeside

07feb kl. 10:00
09feb kl. 10:30

Plejehjemsgudstjeneste på Rosenvang ved Christina Laursen

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

09feb kl. 10:30
14feb kl. 10:00

Højmesse ved Christina Laursen

Link til dagens tekst på bibelselskabets hjemmeside

14feb kl. 10:00
21feb kl. 10:00

Højmesse ved Jacob Holm21feb kl. 10:00
23feb kl. 10:30

Gudstjeneste på plejehjemmet Vidtskuevej ved Jacob Holm

Gudstjenesterne er for beboere på plejehjemmene Rosenvang og Vidtskuevej, men er åben …

23feb kl. 10:30