De valgte frivillige

Menighedsrådet ved Fredenskirken består af 10 valgte medlemmer, som sidder i rådet for en periode af 4 år. Næste gang der er valg til menighedsråd er i november 2016. Foruden de valgte medlemmer sidder kirkens præster med i rådet og ved alle møder sidder kirkens organist Anne Lise Quorning som medarbejdernes repræsentant.


Menighedsrådet har til opgave at “byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”.
Det skriver alle nyvalgte menighedsrådsmedlemmer under på.


I praksis har menighedsrådet (MR) tre hovedopgaver, de skal tage sig af:

1. MR er ansvarlig for driften af kirken, kirkegården samt præsteboligerne såvel praktisk som økonomisk.

2. MR er arbejdsgiver for samtlige kirkefunktionærer, dvs. organist, kordegn, kirketjener, kirkekgårdsleder mv.

3. MR iværksætter og støtter kirkelige aktiviteter i sognet, udgiver kirkeblad og hjemmeside for at fremme den kristne menigheds liv og vækst i Fredens Sogn.


Et rådsmedlem fortæller

Hvad har jeg fået ud af at være medlem af menighedsrådet?

Godt spørgsmål, tænkte jeg. 
Rent økonomisk er det ikke en guldgrube, da menighedsrådsarbejdet er et ulønnet job for de fleste. 
Rent personligt har det for en ganske almindelig ”kulturkristen”, som mig betydet, at kirke ikke nødvendigvis kun er det, der foregår om søndagen i bedste morgenmads tid samt hvert år omkring den 24. december, men at ordet ”kirke” er mange andre ting mellem søndagene.

Det betyder også for mig, at det er vigtigt, at vi i aktivitetsudvalget tilgodeser den store brogede ”kundegruppe”, der bor i sognet og ikke kun laver ”kirke” for de få. Mødet med den italienske venskabsmenighed og de kirkesamfund, vi har mødt gennem venskabet med italienerne, har netop været med til at give et mangfoldigt og broget billede af, hvad det vil sige at være kirke. 
Netop derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at menighedsrådet afspejler den brogede befolkning, der bor i sognet, hvad enten man er såkaldt kulturkristen eller ej.

I Fredenskirken er der højt til loftet og plads til mange meninger.  Alt i alt har jeg gennem de mange år i menighedsrådet mødt mange mennesker med forskellige holdninger og indgangsvinkler til folkekirken, og at mangfoldigheden er stor.

Karna Salomonsen
medlem af menighedsrådet, Kirkeværge.

Er du interesseret i menighedsrådsarbejde? 
Eller ønsker du at vide mere om hvad menighedsråd landet over arbejder med?
Læs mere på hjemmesiden for Landsforeningen af menighedsråd.

Landsforeningen