Navneændring

Reglerne for ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn er beskrevet på borger.dk , hvor der også er adgang til selve lovteksten og tilhørende cirkulærer. 

Der skal betales et gebyr for navneændring på kr. 510 via borger.dk


Sognebåndsløsning

Ønsker du at løse sognebånd rettes henvendelse til den præst, du vil løse sognebånd til.

Blanketter til brug ved sognebåndsløsning og anmodning om optagelse på valglisten i sognebåndsløsersognet fås ved henvendelse til kirkekontoret. 


Indmeldelse i folkekirken

Skal dit barn døbes? Læs her.

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere.

Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til den kirkebogsførende præst i det sogn, hvor du har bopæl. I Fredenskirken skal du rette henvendelse til Jacob Holm.
Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Henvendelse om evt. genoptagelse kan ske til enhver præst i Folkekirken.
Du kan læse mere om medlemskab af folkekirken på dette link


Udmeldelse

Ønsker et medlem at udtræde af Folkekirken, skal det ske ved skriftlig anmeldelse til Personregistreringen. 
Et medlem, som udtræder af Folkekirken, giver derved udtryk for et ønske om ikke at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster og fritages samtidig for at betale kirkeskat.