Navneændring

Reglerne for ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn er beskrevet på borger.dk , hvor der også er adgang til selve lovteksten og tilhørende cirkulærer. 

Der skal betales et gebyr for navneændring på kr. 510 via borger.dk


Sognebåndsløsning

Ønsker du at løse sognebånd rettes henvendelse til den præst, du vil løse sognebånd til.

Blanketter til brug ved sognebåndsløsning og anmodning om optagelse på valglisten i sognebåndsløsersognet fås ved henvendelse til kirkekontoret. 


Udmeldelse/genindmeldelse

Ønsker et medlem at udtræde af Folkekirken, skal det ske ved skriftlig anmeldelse til Personregistreringen. 
Et medlem, som udtræder af Folkekirken, giver derved udtryk for et ønske om ikke at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster og fritages samtidig for at betale kirkeskat.

Henvendelse om evt. genoptagelse kan ske til enhver præst i Folkekirken.
Du kan læse mere om medlemskab af folkekirken på dette link