Nøddåb eller hjemmedåb

Hvis et barn er alvorligt sygt eller i livsfare efter fødslen, og forældrene ønsker dåb, kommer præsten til hjemmet eller sygehuset og foretager en såkaldt hjemmedåb.
Hvis barnet er indlagt, kan sygehusets personale hjælpe med at tilkalde en præst. Mange sygehuse har tilknyttet hospitalspræster. Præsten døber barnet med det samme ritual, som bruges i kirken.

Skal det gå hurtigt, kan dåben forkortes til de centrale led: Korstegning, trosbekendelse med tilspørgsel, dåbshandling og fadervor.

Hvis præsten ikke kan nå frem, kan en af de tilstedeværende døbe barnet. Det kaldes nøddåb. Dåb uden præstens medvirken skal snarest efter meddeles til præsten.


Sådan foregår nøddåb 

Den, som døber siger:
Herre Jesus, tag i nåde mod dette barn!

Der øses tre gange vand på barnets hoved, mens man siger:
N.N. Jeg døber dig i faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Man lægger hånden på barnets hoved og beder:
Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse,
han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang
fra nu og til evig tid!
Amen.

Derefter bedes Fadervor og sluttes med hilsnen:
Fred være med jer!


Fremstilling i kirken

Hvis barnet får det bedre, markeres barnets dåb senere med en fremstilling i kirken, som er ritualet for hjemmedøbte eller nøddøbte børn.

Fremstillingen forløber næsten som dåben, dog med den væsentlige forskel, at der svares ja til spørgsmålet: Er barnet hjemmedøbt?

I stedet for at døbe, bekendtgør præsten, at barnet allerede er døbt med den kristne dåb.

07jun kl. 10:00

Gudstjeneste ved Per Thomsen

De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.

Kl …

07jun kl. 10:00
09jun kl. 10:00

Gårdsang på Plejehjemmet Rosenvang

Der er gårdsang i Sansehaven på plejehjemmet Rosenvang.

Du er velkommen til at komme …

09jun kl. 10:00
09jun kl. 14:30

Gårdsang på plænen ved plejeboligerne Vidtskuevej

Der er gårdsang i Sansehaven på plejehjemmet Rosenvang.

Du er velkommen til at komme …

09jun kl. 14:30
10jun kl. 10:00

Sommercafé

Hver onsdag formiddag i sommermånederne skaber vi et cafémiljø for alle, som har lyst …

10jun kl. 10:00
11jun kl. 09:30

Med baby i kirke - Babysalmesang

Jubii... Vi må mødes med de mindste i kirken igen og synge salmer og mærke …

11jun kl. 09:30
14jun kl. 10:00

Gudstjeneste ved Per

 

14jun kl. 10:00