Du er her: 

Musik i Fredenskirken

Musik fylder meget i Fredenskirken. Babysalmesang, korarbejde, koncerter og den uundværlige daglige musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger er en vigtig del af kirkens virke.

Fredenskirken er en kirke med liv  - en kirke med ”musik-liv”!

Ved alle Koncerter, Højmesser, Musikgudstjenester og kor lægges der vægt på den gode oplevelse - og hjertet på rette sted!

Det spændende korarbejde er en stor del af organisternes daglige virke. Foruden Kantoriet (Højmessekoret), synger ca. 80 børn og unge ugentlig i kirkens kor.

For at kirke-kor-livet skal lykkes, kræver det fællesskab og samarbejde, forståelse og opbakning - fra både menighedsråd, kirkens personale, den lokale skole og ikke mindst forældrene! Og det har vi her i Fredenskirken.

”Fødekæden” er nu intakt - med det nyoprettede Teenkor. Fredenskirken tilbyder korsang fra 0. klasse op til 25 år! Drenge og piger kan starte i spirekoret og dermed sikre sig en fremtid som korsanger hele livet! I Fredenskirken kan piger sigte mod at komme ind i Fredens Pigekor - og drengene hjælper vi gerne videre til drengekoret i Domkirken.

Korlivet er menighedsskabende - og for mange mennesker er kirken ”blot” en bygning man dagligt haster forbi, men en lille barnestemme kan gøre kirken til deres kirke.

Der er mange indgange til kirken. For nogle er det højmessen - for andre måske babysalmesang, spirekor, børnekor, teenkor, pigekor, kirkemusical, FDF, KFUM, grønne pigespejdere, basar, fredagsfamilie, fredagsforum, litteraturkreds, Højskole, Sysselting, Sykreds, en aftengudstjeneste eller en god koncert?


Der knyttes bånd gennem fællesskaber, sang og musik i kirken. Relationer, der ikke umiddelbart opstår pga. tro, men pga. et personligt møde med et menneske i kirken, der byder dig velkommen i et fællesskab.

VELKOMMEN til musik- og korlivet i Fredenskirken!

Kalender

14jan kl. 16:00

Nytårskoncert

Nytårskoncerten 2018 bæres af kirkens to organister, Louise Boll og Anne Lise …

14jan kl. 16:00
29jan kl. 19:00

Gospelkor

Der er rigtig mange kor i Fredenskirken. Et af dem er Fredens Gospelkor.

Har du lyst …

29jan kl. 19:00
05feb kl. 19:00

Gospelkor

Der er rigtig mange kor i Fredenskirken. Et af dem er Fredens Gospelkor.

Har du lyst …

05feb kl. 19:00
19feb kl. 19:00

Gospelkor

Der er rigtig mange kor i Fredenskirken. Et af dem er Fredens Gospelkor.

Har du lyst …

19feb kl. 19:00
26feb kl. 19:00

Gospelkor

Der er rigtig mange kor i Fredenskirken. Et af dem er Fredens Gospelkor.

Har du lyst …

26feb kl. 19:00
28feb kl. 19:30

Koncert med TiRILIL

TiRILIL består af tre sangere og en organist:
Katrine Broch Møller, Nadja Schmedes …

28feb kl. 19:30
05mar kl. 19:00

Sangaften med Arne Andreasen

Højskolesang med nye og gamle sange og fortællingerne bag.

Der vil helt sikkert både …

05mar kl. 19:00
12mar kl. 19:00

Gospelkor

Der er rigtig mange kor i Fredenskirken. Et af dem er Fredens Gospelkor.

Har du lyst …

12mar kl. 19:00
19mar kl. 19:00

Gospelkor

Der er rigtig mange kor i Fredenskirken. Et af dem er Fredens Gospelkor.

Har du lyst …

19mar kl. 19:00