Du er her: 

Musik i Fredenskirken

Musik fylder meget i Fredenskirken. Babysalmesang, korarbejde, koncerter og den uundværlige daglige musikledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger er en vigtig del af kirkens virke.

Fredenskirken er en kirke med liv  - en kirke med ”musik-liv”!

Ved alle Koncerter, Højmesser, Musikgudstjenester og kor lægges der vægt på den gode oplevelse - og hjertet på rette sted!

Det spændende korarbejde er en stor del af organisternes daglige virke. Foruden Kantoriet (Højmessekoret), synger ca. 80 børn og unge ugentlig i kirkens kor.

For at kirke-kor-livet skal lykkes, kræver det fællesskab og samarbejde, forståelse og opbakning - fra både menighedsråd, kirkens personale, den lokale skole og ikke mindst forældrene! Og det har vi her i Fredenskirken.

”Fødekæden” er nu intakt - med det nyoprettede Teenkor. Fredenskirken tilbyder korsang fra 0. klasse op til 25 år! Drenge og piger kan starte i spirekoret og dermed sikre sig en fremtid som korsanger hele livet! I Fredenskirken kan piger sigte mod at komme ind i Fredens Pigekor - og drengene hjælper vi gerne videre til drengekoret i Domkirken.

Korlivet er menighedsskabende - og for mange mennesker er kirken ”blot” en bygning man dagligt haster forbi, men en lille barnestemme kan gøre kirken til deres kirke.

Der er mange indgange til kirken. For nogle er det højmessen - for andre måske babysalmesang, spirekor, børnekor, teenkor, pigekor, kirkemusical, FDF, KFUM, grønne pigespejdere, basar, fredagsfamilie, fredagsforum, litteraturkreds, Højskole, Sysselting, Sykreds, en aftengudstjeneste eller en god koncert?


Der knyttes bånd gennem fællesskaber, sang og musik i kirken. Relationer, der ikke umiddelbart opstår pga. tro, men pga. et personligt møde med et menneske i kirken, der byder dig velkommen i et fællesskab.

VELKOMMEN til musik- og korlivet i Fredenskirken!

Kalender

16aug kl. 17:00

Pigekor

 

16aug kl. 17:00
22aug kl. 15:15

Juniorkor

 

22aug kl. 15:15
23aug kl. 17:00

Pigekor

 

23aug kl. 17:00
27aug kl. 19:00

Fredens Gospelkor

Læs mere om Gospelkoret her

27aug kl. 19:00
29aug kl. 15:15

Juniorkor

 

29aug kl. 15:15
30aug kl. 17:00

Pigekor

 

30aug kl. 17:00
03sep kl. 19:00

Fredens Gospelkor

Læs mere om Gospelkoret her

03sep kl. 19:00
04sep kl. 15:00

Spirekor

 

04sep kl. 15:00
05sep kl. 15:15

Juniorkor

 

05sep kl. 15:15