Du er her: 

Venskabsmenigheden i Italien

Siden januar 2000 har Fredenskirken haft en venskabsmenighed i Italien - eller rettere 4 venskabsmenigheder, for det drejer sig om et lille landpastoret på 4 små sogne lige ud for Pesaro ved den italienske Adriaterhavskyst.

Inden vi gik i gang med projektet, havde vi gjort os nogle tanker om, hvad vi ville med en venskabsmenighed, og vi fik formuleret følgende formålsparagraf:

1. At udveksle ideer og erfaringer med sognearbejdet, Vi håber, at vi gennem mødet med andre kristne menigheder kan få og give inspiration til at være kirke og menighed hver på vores sted. 
2. Mellemfolkelig kontakt i kirkeligt regi: Når to menigheder fra forskellige kulturer mødes over landegrænser er det ikke kun et møde mellem to menigheder, det er også et symbolsk udtryk for kristen enhed samt et kontant ”brobyggerprojekt” mellem forskellige folk og kulturer. Den praktiske kontakt mellem menighederne kan ske via:

•    Gensidige besøg. Besøg kan være sognerejser, pensionistrejser, spejderudveksling, konfirmandrejser og personalerejser.

•    Fælles projekter (f.eks. fælles missionsprojekt, konfirmandprojekt eller et internetprojekt.)

•    Bønner. Ved f.ek. at tage hinanden med i f.eks. kirkebønnen.

•    Nyhedsbreve, der kan indeholde oplysninger om kirkernes hverdag, samt følger op på fælles projekter.